Bij ons rijden de leerlingen in 4 modules. In de 1e module besteden wij voornamelijk aandacht aan voertuigbeheersing. Dit wil zeggen dat de leerling op zelfstandige en juiste wijze de voertuig moet kunnen bedienen. Zelfreflectie en gevaarherkenning zijn ook punten waar vanaf les 1 aan wordt gewerkt

Gedurende de 2e module zijn wij voornamelijk bezig met de kijktechnieken in combinatie met voertuigbeheersing. In de 3e module komen de bijzondere verrichtingen aan de orde. Bijzondere verrichtingen willen zeggen; parkeren, keren, wegrijden, stoppen, hellingproef en rijden op de snelweg. In module 4 word je voorbereid op je examen. Tijdens deze module worden alle voorgaande modules herhaald. Je kan op dit moment vlot, zelfstandig en verkeersveilig rijden.

Bij het afleggen van het praktijkexamen moet de leerling voldoen aan bepaalde eisen, ofwel Het nieuwe rijden. Hieronder lees je wat dat precies inhoud:

► Zelfstandig route rijden

  • Via een navigatiesysteem
  • Via oriëntatiepunten
  • Via clusteropdrachten (zoals je aan iemand de weg vraagt)

► Zelfstandig bijzondere manoeuvres uitvoeren

  • Een omkeeropdracht
  • Een stopopdracht
  • Een parkeeropdracht

► Gevaarherkenning

  • Als zich tijdens de examenrit een verkeerssituatie voordoet, kan de examinator je vragen de auto even aan de kant te zetten en je kunt dan enkele vragen krijgen over die situatie, dat wil niet zeggen dat je niet goed gehandeld zou hebben.

► Zelfreflectie

  • Voor je examen vul je een vragenlijst in, deze bekijk je na het examen samen met de examinator en je instructeur(trice). Zodat je bewust bent van je sterke en minder sterke punten in het verkeer.

► Milieubewust rijgedrag

  • Dat wil zeggen dat je leert rijden om op een milieuvriendelijke manier. Dit doe je bijvoorbeeld door op tijd te schakelen, met een juiste bandenspanning te rijden en geen onnodige apparatuur te gebruiken.